Padėsime išmokti kalbą: turime virš 100 profesionalių dėstytojų

Kursai prieinami visoje Lietuvoje

Cambridge universiteto leidyklos paruošta efektyvi medžiaga

Programos, leidžiančios mokytis patogiu laiku ir greičiu

Kaip sukūrėme Kalbį

 • 1980-1990 metai

   Lietuvoje buvo tik vienas knygynas, kuriame galėjai nusipirkti „iš kapitalistinio pasaulio“ atvežtų knygų. Ten pirkdavom sovietinės cenzūros nepaliestus W. S. Maugham, F. Durrenmatt , A. Christie, M. Frisch, W. Faulkner ir kitų rašytojų  romanus. Entuziastai mokėsi ir mokė anglų kalbą iš romanų- skaitydavome, „iškaldavome“ naujus žodžius ir perpasakodavome. Kalbą išmokdavome neblogai. Jei pasitaikydavo reta proga pakalbėti su užsieniečiais, jie nuoširdžiai žavėdavosi: “ Kaip gražiai Jūs  kalbate, koks žodynas! Čia juk tikra Dikenso romanų kalba.  Mes Anglijoje  taip jau nebekalbam…. „  Tarties  mokėmės iš  įrašų. Naudojome patefonus ir per pažintis gautas vinilines plokšteles arba juostinius magnetofonus. O jei pavykdavo gauti videofilmą originalo kalba, tarkim  A. Christie detektyvą ar M. Forman „Skrydis virš gegutės lizdo“, tai jo žiūrėti susirinkdavo visi – ir anglų kalbos studentai  ir dėstytojai.

 • 1990-2000 metai

   Su Lietuvos nepriklausomybe atėjo pokyčiai- per vieną naktį anglų kalba mums tapo labai reikalinga! Negana to, mes troškome dalintis žiniomis teisės, medicinos, ekonomikos srityse su kolegomis vakaruose. Mums reikėjo mokytis terminų, o žodynai dar tik buvo kuriami. Kai kurie terminai net neturėjo atitikmenų lietuvių kalboje. Tuo metu technologijos įsiveržė į Lietuvą- 1991 m. pirmoji mobilių telefonų bendrovė, 1993 m. internetu jau naudojosi Lietuvos mokslo ir vyriausybės įstaigos. 1992 m. Vilniuje pradėjo veikti British Council, kurioje akys raibo nuo visokių spalvotų knygelių ir priemonių anglų kalbos mokymui. 1991 m. Lietuvoje pradėjo veikti pirmas privatus užsienio kalbų knygynas, kuriame jau galėjom įsigyti legendinį vadovėlį  „Headway“ su audio kasetėmis ir video. 1997 metais įsteigėme ir mūsų kalbų centrą. Kolegos anglų kalbos dėstytojai dirbo išsijuosę- tautą reikėjo lavinti ir mokyti susikalbėti angliškai. Ankstyvais rytais, per pietus ar po darbo,  pasikišę po pažastimi „Headway“, į anglų kalbos kursus atbėgdavo verslininkai, valstybės tarnautojai, studentai, mokinukai. Mūsų pirmasis kopijavimo aparatas kaisdavo ir  strigdavo, kai prie jo išsirikiuodavo eilė dėstytojų besiruošiančių pamokai.

 • XXI amžius

  Mes įvertinome savo 30 metų praktinę patirtį mokant užsienio kalbos. Patys išbandėme interaktyvias nuotolines  anglų kalbos mokymosi metodikas ir programas, surinkome duomenis, kokių rezultatų pasiekė jų vartotojai Italijoje ir Ispanijoje. Mes lankėme klubus Belgijoje, kur žmonės mokosi natūraliu būdu- tiesiog susirenka ir bendrauja, be jokių vadovėlių.

  Analizavome ir svajojome, tyrinėjome ir spėliojome, kaip mūsų klientai norės mokytis ateityje. Taip mes sukūrėme  KALBĮ. Tai  trys inovatyvios mokymo paslaugos – KALBIS bendravimui, KALBIS verslui ir KALBIS studijoms. Kiekvienos paslaugos centre esate jūs, mūsų klientas – gyventojas, įmonė arba moksleivis. KALBIS sprendžia kiekvieno kliento problemą, yra efektyvus, lankstus, kiekvienam pasiekiamas. Kalbis skatina bendrauti. Junkitės, mokykitės, bendraukite!